Zpět
 • Konstrukce vakuových zařízení dle požadavku zákazníka
 • Kompletní výroba vakuových zařízení a vakuových komor
 • Vlastní obráběcí a svařovací centrum - profesionální obrábění nerezových materiálů
 • Ucelené technologické systémy pro vakuové napařování a naprašování
 • Návrhy,výroba a prodej vakuových komponentů-upínky,redukční systémy,vlnovce,měrky,ventily


 • Napařovací zařízení VNZ 1202

  TECHNICKÝ POPIS

  VNZ 1202 je jednokomorové zařízení s pracovním prostorem uvnitř válcového recipientu s klenutými víky s vertikální osou. Na horním víku jsou umístěny dva průzory a příruba pro systém připouštění pracovního plynu. Pracovní prostor je přístupný po zvednutí recipientu pomocí hydraulického zařízení.

  Standardní technologické vybavení pracovního prostoru obsahuje čtyři odporové odpařovače,elektrodu vysokonapěťového výboje a rotační přípravek pro umístění substrátu. Vertikální osa přípravku má plynule regulovatelné otáčky od 0 do 5 ot/min.

  Pracovní prostor je čerpán vakuovou soustavou složenou z rotační, Rootsovy a dvou difúzních vývěv a lapačů par. Všechny prvky vakuového systému jsou vyrobeny z korozivzdorné oceli.

  Celý pracovní cyklus od spuštění zařízení, čištění výbojem, napařování a měření napařené vrstvy pro bíhá zcela automaticky dle zadaných parametrů pomocí mikroprocesorového řídicího systému. Technologický proces je monitorován zobrazovací jednotkou. Tím je možno dosáhnout velké přesnosti a jakosti napařené vrstvy.

  Poloautomatický provoz umožňuje řízení technologického procesu podle přímé volby obsluhy. Tento provoz je chráněn před chybnou obsluhou nebo důsledky výpadku elektrického proudu blokováním nežádoucích funkcí.

  Elektronická a silová součást zařízení je umístěna v odděleném stojanu.  FUNKČNÍ MOŽNOSTI

  Programové vybavení napařovacího zařízení umožňuje:

  -plně automatický provoz čerpací jednotky va zvoleném režimu.
  -plně automatický pracovní cyklus od založení zboží až po zavzdušnění pracovního prostoru s možností jednoduché volby posloupnosti jednotlivých činností a s možností ručního zásahu ve zvolených bodech cyklu.
  -čištění vsázky vysokonapěťovým výbojem.
  -automatické přepínání odpařovačů v průběhu cyklu.
  -napařování ze čtyř odporových odpařovačů o napětí 4 nebo 8V a max.proudu 800A ručně nebo automaticky dle zadaných hodnot.
  -předžhavení a odplynění odpařovačů.
  -regulaci a měření rychlosti napařování.
  -regulaci a měření tloušťky napařené vrstvy.
  -v základním provedení možnost napaření až dvaceti vrstev v jednom cyklu(po dohodě s výrobcem lze libovolně zvýšit).  TECHNICKÉ ÚDAJE

  Síťové napájecí napětí
  Max.příkon
  3 PEN ~ 50Hz 380V TN-C
  20kVA
  Umístění vsázky -standardní provedení
  Umístění vsázky -zvláštní vybavení
  rotační přípravek průměr 1060mm v horizontální rovině
  dle požadavku zákazníka
  Provozní údaje(prázdná a odplyněná aparatura) 2.10-3 Pa za 20 min.
  Měření vakua-vakuometr PIRANI
  -vakuometr PENNING
  rozsah 105 - 10-1 Pa
  rozsah 7.10-1 - 5.10-4 Pa
  Chladící voda -spotřeba
  -přípojky
  1 m3 /hod
  přívod G 3/4"
  odpad G 3/4"
  Přívod tlakového vzduchu Js 11


  Dále provádíme konstrukci a výrobu vakuových komor na zakázku


  Komora Komora


  Komora